Kreativ miljö på Tredje Långgatan. På onsdag 22 november invigs Kulturskolans nya lokaler på Tredje Långgatan 16. Då bjuds på en inblick i den kreativa miljön, med deltagare som dansar, spelar musik och teater i sina nya, specialanpassade lokaler.

– För Kulturskolans del är det här chansen att få ett nav, en fysisk plats där vi kan samla ihop olika typer av verksamheter. Vi kommer fortsätta att finnas ute på skolorna, men nu har vi ett hus där vi kan säga ”här är Kulturskolan”, säger enhetschef Mattias Carlson.

Klubb 3Lång öppen kvällsverksamhet
Kulturskolan vänder sig till barn och unga mellan 6-19 år och finns över hela Göteborg. Stora delar av undervisningen anordnas i skolans lokaler, för att finnas nära de yngre barnen. Men Kulturskolan är en fritidsaktivitet och helt fristående från skolundervisningen.

På just Tredje Långgatan 16 hålls både fast kulturskoleundervisning för barn- och unga från Majorna Linné och Centrum och öppen workshopsverksamhet med drop-in för 13-19-åringar från hela staden.

– Till kulturskolans ordinarie verksamhet måste man anmäla sig för att få delta och den vänder sig till de barn och ungdomar som bor i våra två stadsdelar, det vill säga Majorna Linné och Centrum. Men Klubb 3Lång som vi kallar den öppna kvällsverksamheten är öppen för alla, oavsett var du bor.

Lokaler för dans, teater, slagverk och keramik
Under renoveringen har verksamheten pågått i den mån det gått, men sedan några veckor är allt på plats och deltagarna kan fullt ut utnyttja sina nya, specialanpassade lokaler.

– Framför allt är det lokalerna för teater, dans, slagverk och keramik som behövt anpassas för undervisningens behov. Även större orkestersalar har vi haft stora behov av. Det känns väldigt roligt att nu ha lokaler som verkligen passar den verksamheten, säger enhetschef Pia Ask.

I Majorna Linné och Centrum deltar ungefär 1 600 barn och unga i Kulturskolans verksamhet.