Ett idrottsområde med bredd och en mötesplats för alla som bor i nordöstra Göteborg. Gärna med kaféer, drop-in-verksamheter och god tillgänglighet. Det är tanken med den pågående upprustningen av det gamla regementsområdet på Kviberg.

− Vi vill öppna området och göra en mötesplats där folk i nordost kan mötas. Som det är nu har det varit ett stängt regementsområde, som bryter av mellan Kortedala, Bergsjön och Utby i stället för att förena dem, säger Axel Peterson, som är projektledare för Tillväxt Kviberg.

Bättre entréer och belysning

EU-projektet Tillväxt Kviberg är uppdelat i sju delprojekt. Bland det viktigaste märks den del som handlar om att ta fram en gestaltningsplan för hur områdets fysiska miljö ska utvecklas.

− Vi vill förbättra trygghet och tillgänglighet. Bygga om entréerna så att det går att komma in på området från flera håll. Som det är nu finns ingen belysning när du vill komma in från Bergsjön och Kortedala och det vill vi ändra på, säger Axel Peterson.

Ett första steg har tagits i och med det belysta motionsspår som redan har börjat byggas.

− Det kommer att göra det känns tryggare att ta sig in i området norrifrån, säger Axel Peterson.

Finansieras delvis med EU-pengar

Tillväxt Kviberg satsar på att öka antalet verksamheter på området. Vid sidan av att samverka med dem som ska bygga den multisporthall och den beachvolleybollhall som redan är planerade, vill man skapa en idrotts- och föreningsby. Modellen är föreningsbyn i Skatås, men med idéer om fler aktivitetsanläggningar och företag med hälsoinriktning än klubbstugor.

Annat som ska utvecklas i Kviberg är en samverkansförening för alla som verkar i området. Dessutom planeras Kvibergsdagar, som ett sätt att få människor att få upp ögonen för platsen.

− Vi vill visa att det är ett öppet område. Många förknippar det fortfarande med det militära, säger Axel Peterson.

Totala budgeten för Tillväxt Kviberg är 6,8 miljoner kronor. EU-medel står för 2,4 miljoner.