Bygger på deltagarnas berättelser. Den 8 mars står sju vanliga kvinnor från Biskopsgården på en utsåld teaterscen i Rotterdam. De är där med dansprojektet Tysta hjältinnors disco och gör en gemensam föreställning med ett holländskt systerprojekt.

– Det är kraftfullt att se det här mötet mellan kvinnor från olika ställen i världen. Trots att de aldrig träffats är det som att alla redan känner varandra, som ett stort systerskap. Jag har aldrig varit med om att människor delat med sig av så privata berättelser så snabbt – när grupperna träffades bröts alla murar ner direkt, säger Michelle Bödtker-Lund, koordinator för kultur och fritid på SDN Västra Hisingen.

Leds av holländsk duo
Hon är på plats i Rotterdam tillsammans med sju av deltagarna från communitydansprojektet ”Tysta hjältinnors disco”. De är här för att sätta upp delar av en föreställning som de gjorde första gången i höstas på Vårvindens fritidsgård i Biskopsgården, under konstnärlig ledning av de holländska konstnärerna Kaat Zoontjens och Inez Schatz.

Sedan dess har kvinnorna från Biskopsgården träffats regelbundet för att fortsätta utveckla idéer, välkomna nya medlemmar och hålla delar av föreställningen levande. I Rotterdam slås deras föreställning samman med de holländska danskonstnärernas lokala projekt Women connected och föreställningen Silent heroines disco, som också är förebilden för den svenska föreställningen.

– Under föreställningen har publiken hörlurar med inspelade intervjuer med kvinnorna, som på ett silent disco. Allt utgår från deras egna förmågor och berättelser, säger Michelle Bödtker-Lund.

”Vackra men hjärtskärande berättelser”
Berättelserna är hämtade från deltagarnas liv, och handlar bland annat om hur det är att leva som kvinna i Sverige jämfört med Iran eller Afghanistan, skilsmässor och separationer, och deras förhållande till naturen. Många har tunga berättelser – en av kvinnorna berättar exempelvis hur hon lever gömd efter att ha flytt från sin familj.

– Det är mycket innerliga berättelser på individnivå, vackra men hjärtskärande. Jag tycker det är så fint att de vågar ta plats och berätta sin historia i stället för att gömma undan den. Och själva tycker det att det har varit viktigt att komma hemifrån, få ta plats och utrycka sig sceniskt, sjunga och dansa, säger hon.

Hoppas fler stadsdelar hakar på
Av de tolv deltagarna från Biskopsgården kunde bara sju följa med, men de fem som är kvar hemma finns med på scenen i Rotterdam ändå via inspelade filmer. Föreställningen filmas, och visas samma kväll på Medborgarkontoret i samband med en helkväll som stadsdelsförvaltningen anordnar med anledning av internationella kvinnodagen.

– Det kommer eventuellt fler samverkansprojekt, vi vet dock inte det ännu. Men stadsdelen har budgeterat för att fortsätta den här satsningen tillsammans med Kultur i Väst, och vi kommer fortsätta träffa kvinnorna i gruppen. Jag tycker också att det vore fantastiskt om fler stadsdelar öppnade ögonen för detta sätt att arbeta, även om det så klart är roligt att vi i Biskopsgården är först med just denna form av communitydans. Det är ett jätteviktigt projekt där hjärtat är med hela vägen, säger Michelle Bödtker-Lund.

Bakom projektet står SDN Västra Hisingen och Kultur i Väst i samverkan med Danspoolen.