Det är lätt att klaga på andra länders bristande respekt för mänskliga rättigheter. Men hur bra är vi själva – egentligen? Det är utgångspunkten för föredraget "Sopa rent framför egen dörr" som i samarbete med DO arrangeras på Göteborgs konsthall.

Sverige har fem nationella minoritetsgrupper – samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar. I föredraget ”Sopa rent framför egen dörr” diskuteras hur deras rättigheter skulle behöva stärkas för att leva upp till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Fokus på samernas situation

Föredraget tar avstamp i den pågående utställningen med konstnärerna Sharon Hayes och Andrea Geyer på Göteborgs konsthall. Inte minst dras paralleller mellan samernas förutsättningar och den amerikanska ursprungsbefolkningens situation, som lyfts fram i verket ”Spiral lands”.

Föredragshållare är Heidi Pikkarainen, utredare hos Diskrimineringsombudsmannen (DO), och Eva Nikell, som är projektledare för DO:s Växthuset.

Fotnot: ”Sopa rent framför egen dörr” äger rum onsdagen den 14 april klockan 18.00.