Vägg invigs i helgen. Området runt Röda Stens konsthall blir en laglig oas för graffitimålare. I helgen är det releasekalas för Draken, konstverket av Per Agelii, som är gjort för att måla på. "Vi är glada att vi äntligen kan erbjuda en laglig graffitivägg här och hoppas på mer", säger Sara Lorentzon, som leder projektet Ung & Skapande vid Röda Sten.

– I väntan på det, målar vi på Draken och under releasehelgen på stora träskivor. Jag hoppas att Draken byggs ut med en lång, slingrande svans. Det ger en rumsmiljö som är bättre att måla på än en lång vägg, fortsätter Sara Lorentzon.

Enligt Göteborgs Stads regler ska ”stor försiktighet” iakttas när det gäller lagliga graffitiväggar, på grund av spridningsrisken. Röda Sten har länge pläderat för lagliga graffitiväggar och har nu fått stöd för det i en referensgrupp som bildades inför att Draken skulle bli en laglig vägg. I gruppen ingår Trygg, vacker stad/park- och naturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné, polisen, social resursförvaltning, kulturförvaltningen samt Röda Sten konsthall.

– Det här är inte en enda fråga, därför är det viktigt att vi samlar resurser från många olika delar av staden, säger Sara Lorentzon.

Intresserade av graffiti som konstform
– De som målar graffiti hos oss är inte en enhetlig grupp och de som klottrar olagligt är många olika grupper också. Vi arbetar med de ungdomar som är intresserade av graffiti som konstform.

– De som bara klottrar och inte är intresserade av skapande eller att arbeta med oss kan nog fältassistenter, ungdomsledare och andra snappa upp bättre än vi, säger Sara Lorentzon.

En av de heta frågorna i graffitidebatten är huruvida lagliga väggar ger spridningseffekter av olagligt klotter i närheten. Sara Lorentzon har inga säkra svar:

– Det finns inga entydiga siffror på det, eftersom det ser väldigt olika ut i de städer som har prövat.

Generationsöverskridande mötesplats
– Men i de projekt där det har lyckats, har olika resurser från staden samarbetat och fört en dialog med dem som målar. Det ger en laglig vägg möjlighet till.

– Nu kan vi möta dem som målar och fråga vad de vill ha. Och de kan vara kreativa på en laglig vägg, säger Sara Lorentzon.

Röda Sten konsthall har drivit Ung & Skapande sedan 2006. Tillsammans med ungdomar 13-26 år vill man ge fler tillfällen för unga att uppleva och skapa konst och annan kultur.

Graffitiväggar ingår i den vision som konsthallen har för Röda Stenområdet, nämligen att bli en generationsöverskridande mötesplats. Förutom konsten inomhus och utomhus, café, bryggor och sittplatser ska där finnas skatepark, boulebana och en konstpedagogisk bygglekplats för barn och vuxna.