Landshövding Göte Bernhardsson invigde på onsdagseftermiddagen de nu namngivna gångstråken genom Kungsparken och Allén. Beda Hallberg, kvinnan bakom majblomman, och tre landshövdingar finns bland de 13 historiskt betydelsefulla göteborgare som fått ge namn åt gångstråken. ”Floras kulle” har nu också fått sitt namn formellt bekräftat.

En skara intresserade göteborgare hade på onsdags- eftermiddagen samlats vid Basarbrons fäste i Kungsparken för att se landshövding Göte Bernhardsson inviga de namngivna gångstråken i Kungsparken och Allén.

Presenterade i Vårt Göteborg

”Storvitziren” Aron Jonason fick en egen liten avtäck- ningsceremoni och Floras kulle som länge hetat så i folkmun har från och med nu fått sitt namn officiellt bekräftat.

Vårt Göteborg presenterade i april de tretton historiska göteborgare som fått ge namn åt gångstråken. Läs mer om dessa på länken nedan.

5F76.jpg
Johan Fredric Carpelan och Albert Ehrensvärd, landshövdingar i Göteborg på 1800-talet, har nu varsin gångväg genom Kungsparken.

13 göteborgare ger namn åt gångstråken i Allén