Landskapsarkitekt Lars Johansson tillträder vid årsskiftet tjänsten som stadsträdgårdsmästare i Göteborg.

– Det ska bli spännande att vara delaktig i utvecklingen av Göteborgs offentliga rum. Då menar jag allt från de centrala platserna till de stora naturområdena säger, Lars Johansson på telefon från Uppsala.

Lars Johansson arbetar idag som studierektor på Institutionen för landskapsplanering, SLU, i Ultuna.

Tidigare var han verksam i Enköpings kommun, där han bland annat skapade så kallade fickparker.