Röhsska museet, Konstmuseet, Konsthallen och Sjöfartsmuseet utökar från och med första maj öppettiderna. Kulturnämnden sa på onsdagen ja till mer pengar till museerna för att de ska kunna bli tillgängligare för göteborgarna.

Röhsska museet kommer att ha öppet tisdagar klockan 12-21, onsdag-söndag klockan 12-17, måndagar stängt. Det är en ökad öppettid med tre timmar per vecka jämfört med dagens öppettider. Dessutom beslutade kulturnämnden att Röhsska museet ska arbeta för att öka öppettiderna ytterligare på helgerna när museets basutställning är färdig.

Konstmuseet och konsthallen kommer att ha öppet tisdag och torsdag klockan 11-18, onsdagar klockan 11-21 och fredag-söndag klockan 11-17. Måndagar är museerna stängda. Därmed är dessa museer öppna fem timmar mer per veckan än idag.

Sjöfartsmuseet kommer att ha öppet klockan 10-16 tisdag, torsdag och fredag, onsdagar klockan 10-21 och lördag-söndag 11-17, måndagar stängt september – april. Detta innebär en ökning av öppettiderna med en timma per vecka.

Stadsmuseet kommer att ha samma öppettider som tidigare. Stadsmuseet har öppet klockan 10-20 onsdagar och klockan 10-17 alla andra dagar och stängt på måndagar.