Internationella dans- och musikskolan inom Lärjedalens kulturskola har utsetts till årets projekt av Svenska Musikrådet. Det mångkulturella musikprojektet i Lärjedalen får priset på 20.000 kronor för att det bland annat är ”ett viktigt inslag i diskussionen om hur musik- och kulturskolorna kan möta framtidens utmaningar” skriver juryn.

– Vi ville nå invandrarbarn som vi inte nått tidigare genom den traditionella kulturskolan. Det har varit ett väldigt spännande, lärorikt och utvecklande projekt, säger Camilla Sarner, projektledare för IDM.

Stort intresse bland kurder

Sammanlagt sju lärare från olika länder har undervisat i arabisk, kurdisk, persisk, afrikansk, indisk, sydamerikansk och balkansk musik. Mellan 100 och 150 barn har varit med i verksamheten, både i grundskolan och på fritiden.

– Bland kurdiska och persiska barn är intresset oerhört starkt för att odla sin egen kultur, kanske för att de inte har något hemland helt enkelt, berättar Camilla Sarner.

Intresset har varit lite mer skiftande bland sydamerikaner, araber och barn från före detta Jugoslavien. Somaliska barn har också varit svåra att nå.

Storstadsprojekt

– Vi har jobbat mer med afrikansk musik rent allmänt för att många tycker att det är kul oavsett var man kommer ifrån.

IDM, Internationella dans- och musikskolan, har varit ett projekt inom ramen för storstadssatsningen mellan 2000 och 2003.

Hur verksamheten ska drivas vidare när storstadspengarna är slut är inte helt klart. Året ut kommer projektet att drivas med de storstadspengar som finns kvar plus att kulturskolan satsar en del av sitt egna kapital.

– Jag hoppas att vi i nästa års budget kan få medel till verksamheten som en fast del av kulturskolan, säger Camilla Sarner.

Fotnot:
Svenska musikrådet är ett samarbetsorgan för svenska institutioner och organisationer på musikens område.
Musikrådet delar ut priset för att ”fästa uppmärksamheten på musik- och kulturskolornas stora betydelse för det nuvarande och framtida svenska kulturlivet”.