Ny satsning för yrkesverksamma. Läsoteket är en ny satsning i Göteborgs Stad som ska uppmuntra till läsning. Sajten innehåller idéer, verktyg och metoder och riktar sig till dem som möter barn och familjer i sitt arbete. “Med Läsoteket kan de få lite hjälp på traven”, säger Bodil Alvarsdotter, bibliotekskonsulent för barn och unga.

Forskning visar att barn som läser regelbundet lyckas bättre i skolan. En stunds läsning kan alltså betyda mycket för barnet både i dag och i framtiden. Läsoteket som nu lanseras är en del av Göteborgs Stads satsning “Staden där vi läser för våra barn”.

-Om vi kan öka den gemensamma kunskapen om betydelsen av tidig språkstimulans och läsupplevelser bidrar vi till att fler barn får uppleva läsglädje, och får bättre möjligheter till en god start i livet, säger Malin Omland, processledare för Staden där vi läser för våra barn.

Stimulera läsglädje

Folkbiblioteken i Göteborg har tagit fram Läsoteket tillsammans med personal från bland annat förskola, öppen förskola och barnavårdscentralen, bvc. Syftet är att stötta dem som arbetar inom till exempel förskola, familjecentral, bibliotek eller mödra- och barnhälsovården så att de kan uppmuntra till läsning i hemmet och stimulera barns läsglädje.

– Alla som möter barn och familjer i sitt arbete har en fantastisk möjlighet att bidra till att fler barn får tillgång till berättelser, böcker och läsning, säger Bodil Alvarsdotter.

Läsoteket presenteras via Facebook i en gratis sändning den 5 mars klockan 10. Pengar från staten har möjliggjort satsningen på Läsoteket.