Siffror och färger. Snart börjar biblioteken i Göteborg att märka om böckerna och ändra ordningen i hyllorna. Det nya systemet bygger på siffror och färger i stället för bokstavskombinationer. Det ska göra att det blir lättare att hitta, men det kan bli stökigt under tiden.

Biblioteken i Göteborg har använt sig av Klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB. Det systemet utvecklas inte längre. Därför går biblioteken nu över till det internationella systemet Dewey decimalklassifikation, DDK. Det används i över 140 länder och är översatt till mer än 30 olika språk.

– DDK-systemet är enkelt att förstå för besökaren, det är mer logiskt. Det blir lättare att själv hitta det man söker. Eftersom det är så vida spritt i världen kommer många av våra besökare att känna igen sig i hur böckerna är uppställda, säger Ines Fischer, bibliotekarie på Stadsbiblioteket och en av projektledarna för införandet av det nya systemet.

Störst förändring bland facklitteraturen

Biblioteken i Göteborg kommer att byta system under vintern/våren 2021/2022. Böckerna och hyllorna kommer att organiseras på ett nytt sätt. Skyltningen och koderna på böckerna ändras också. Böckerna kommer att vara uppdelade i tio olika huvudavdelningar som har sin egen färg. Bokhyllorna skyltas med färger, siffror och rubriker så att det blir lätt att hitta.

– Störst förändring kommer att märkas bland facklitteraturen, skönlitteraturen förblir en egen avdelning. Och det blir ingen skillnad när låntagaren söker i vår katalog efter böcker, säger Fredrik Larsson, bibliotekarie på Stadsbiblioteket och den andra projektledaren för införandet.

Båda systemen kommer att finnas på biblioteken under en övergångsperiod. Personal på biblioteken finns på plats för att hjälpa besökaren. På varje bibliotek kommer det att finnas information om hur nya systemet fungerar. Tanken är att alla bibliotek i Sverige så småningom ska ha samma system.