Årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg öppnar på torsdag 25 september, i år med Lettland i fokus. Stadsbiblioteket passar därför på och inviger redan på onsdag en stor fotoutställning om hur Lettland förändrats de senaste 20 åren.

”En dag i Lettland – överblick” heter fotoutställningen. Den bygger på två fotografiska initiativ, unika i landets historia. Den 28 augusti 1987 och den 31 augusti 2007 tog lettiska och utländska fotografer bilder i hela landet – i småstad och storstad, på landsbygden och vid kusten.

Syftet var att skildra den karakteristiska andan i de två epokerna och fånga de olika uppfattningarna om tid, världsåskådning och livsrytm.

Har bibehållit sin identitet

Genom ögonblicksbilderna från 1987 och 2007 visas här inte bara hur Lettland förändrats på 20 år utan också förändringar i ett bredare östeuropeiskt sammanhang. Bilderna visar Lettland som ett framgångsrikt land som bibehållit sin identitet.

En dokumentärfilm har gjorts om projektet. Den visas under vernissagen på onsdag i Stadsbibliotekets utställningshall. Fotoutställningen visas fram till den 5 oktober.

Lettisk minister inviger bokmässan

I år firar Lettland 90-årsjubileet av sin första självständighet 1918, ett firande som kulminerar på nationaldagen 18 november. På Bokmässan ägnas Lettland hela 40 seminarier och programpunkter kring lettisk litteratur, kultur, historia och samhälle.

Bokmässan invigs på torsdag av Lettlands premiärminister Ivars Godmanis, tillsammans med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Stadsbiblioteket medverkar även på Bokmässan i projektet Fråga biblioteket, där man kan få svar från bibliotekarier om det mesta mellan himmel och jord.

28BA.jpg

Passagerare på en buss i Saldus på väg till Riga. Foto: Romualdas Pozerskis (Litauen)

Fotnot:
Andra utställare från Göteborgs Stad på Bokmässan är Stadsmuseet (monter C 04:41). Sjöfartsmuseet (B 05:02) samt Göteborgs Lustgårdar (F 01:02). Bokmässan pågår till och med söndag 28 september.