Tar hänsyn till allmänna läget. Den som längtar efter att träffa Lisebergskaninen, sätta sig i Farfars bilar eller snurra runt i AeroSpin får ha tålamod. Covid-19 gör att Liseberg inte kommer att öppna för året 25 april som planerat.

Liseberg tvingas skjuta på sin säsongspremiär, och det går inte att säga än när en sådan kan ske.

– 16 maj är ett datum som vi internt jobbar mot, men det är ett datum som kommer att omvärderas löpande. Det är helt beroende av vad som händer med covid-19, säger Julia Vasilis, informationschef på Liseberg.

Våren är en försäsong för nöjesparken, som brukar hålla öppet två till tre dagar i veckan under perioden. Högsäsongen börjar runt midsommar och håller i sig under juli och augusti då gästtrycket är stort.

– Det känns supertråkigt att inte kunna öppna som planerat. Det är en ny situation för oss. Men vi är måna om att vi, personal och gäster, ska klara en sådan här kris.

Rekryteringen av säsongsanställda har pausats. Den ordinarie personalen jobbar på som vanligt med att iordningställa parken för öppning.

– Vi har personal hemma på grund av sjukdom eller sjuka barn, så den senarelagda öppningen kanske gör att det går jämnt ut för oss tidsmässigt att hinna få allt klart.

Vad krävs för att Liseberg ska ta beslutet att öppna?
– Att förbudet mot folksamlingar på mer än 500 personer tas bort är en sådan första viktig del.  Men sedan tar vi också hänsyn till det allmänna läget. Liknande karantäner som i vissa länder, kan också ha konsekvenser.