Inget buller när parken är öppen. Liseberg öppnar för säsongen på lördag 27 april. Även om arbetet med Västlänken påverkar nöjesparken är det något besökarna kommer att märka väldigt lite. ”Parken kommer att vara öppen som vanligt under hela byggperioden”, säger Julia Vasilis, informationschef på Liseberg.

År 2026 ska Västlänken vara klar, Liseberg påverkas av arbetet fram till 2023. Västlänkens tunnel kommer att gå rakt genom parken, från Korsvägen genom delar av entréplan över till området där rivna Lisebergshallen funnits.

Inför 2019 har förutom Lisebergshallen även backstageområden och loger rivits och ersatts med nya, provisoriska byggnader och ett plank där Lisebergshallen utgjorde gräns mot gångstråket inne på Liseberg.

– Men för besökarna är nog det mesta sig likt, säger Julia Vasilis.

Halloween- och julöppet
Inga delar av Liseberg kommer att vara avspärrade och huvudentrén är öppen som vanligt. Dessutom får södra entrén högre kapacitet.

– På grund av trafiksituationen tror vi att folk kommer att röra sig dit i högre grad än tidigare.

Arbetet med Västlänken tar hänsyn till parkens öppettider för att störningsmoment som buller ska bli så få som möjligt.

– Vi kommer även att ha öppet kring Halloween och jul precis som tidigare år, säger Julia Vasilis.