Bäst i branschen. Svenska konsumenter tycker att Liseberg är det mest hållbara varumärket inom rese- och turismbranschen. Det visar en stor europeisk studie.

Sustainable brand index mäter svenska konsumenters uppfattning om hur hållbara varumärken är. I år inkluderas nöjesparker för första gången i undersökningen och bäst betyg fick Liseberg.

– Vi känner oss väldigt glada och stolta över omdömet från svenska konsumenter. Att vi uppfattas som hållbara är ett kvitto på att vi nått ut med det arbete vi gjort hittills. Men viktigaste är vad vi faktiskt gör idag och vart vi är på väg, säger Ylva Linder, hållbarhetschef på Liseberg.

Klimatneutralt och jämställt

Liseberg har som målsättning att bli världsledande inom hållbar parkverksamhet senast 2025. Det innebär bland annat att Lisebergsbesök ska vara klimatneutrala, att Liseberg ska vara en av Sveriges tio mest jämställda arbetsplatser och att två procent av omsättningen ska gå till sociala stödinsatser.

Liseberg arbetar även med att föra en dialog om hållbarhet i olika internationella branschforum för att driva utvecklingen framåt.