Liseberg planerar att öppna en nationell samlingsplats för Evert Taube och hans livsgärning. I veckan tog Liseberg AB över möbler, föremål, noter, originaltexter, bilder och en stor mängd gamla tidningsklipp från nationalskaldens skrivarkammare.

– Vi vill presentera Evert Taubes livsverk på ett levande sätt och ge en bild av personen, diktaren, världsomseglaren och allt det andra som Evert Taube var, säger Lisebergs vd Mats Wedin.

Han berättar att Liseberg nu skissar på ett nybygge i området vid Spegeldammen, Musikpaviljongen och Musikkafét och räknar med att det kommer ta åtminstone två år att få klart.

Har legat i magasin

Vad den nya samlingsplatsen för nationalskalden Taube ska heta är inte klart ännu.

– Men vi har inte velat kalla det museum. Det ska vara en levande plats, öppen också för nutida viskonst, säger Mats Wedin.

Det omfattande materialet från skrivkammaren, som med familjen Taubes samtycke nu finns i Lisebergs ägo, har legat magasinerat i Stockholm i många år och tidigare bara delvis visats på utställningar.

Materialet ska kompletteras med material från bland annat Moderna museet i Stockholm och Taubesällskapet. Göteborgs universitetsbibliotek kommer också att ställa Evert Taubes brevsamling till förfogande.