Förbereds för tiden efter pandemin. Lisebergs personal får utbildning i bland annat hygiensäker hantering och lågaffektivt bemötande medan nöjesparkens verksamheter är stängda. Det är Göteborgs Stads förvaltning för arbetsmarknad och vuxenutbildning som erbjuder varslad och permitterad personal en möjlighet till kompetensutveckling.

Lisebergs nöjespark och hotell Liseberg Heden har varit tvungna att stängda under hela 2020 på grund av pandemin. Det har lett till att en stor del av personalstyrkan har blivit antingen uppsagda, permitterade eller varslade. För att stärka personalens attraktivitet på arbetsmarknaden sätter Göteborgs Stads Arbetsmarknad och vuxenutbildning, tillsammans med Liseberg, in särskilda insatser på kompetensutveckling.

− Oavsett om du är kvar på Liseberg eller söker en annan arbetsgivare när pandemin är över använder vi den här tiden när parken och hotellet är stängt till vidareutbildning, säger Alexander Decerein, planeringsledare på förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Får bevis på sin kunskap

Ett hundratal av Lisebergs medarbetare har i december utbildat sig i hygiensäker hantering och lågaffektivt bemötande. På Hotell Liseberg Heden, som har en del medarbetare med långa anställningar, har personalen fått en chans att validera sin kunskap.

− Även om du har en enorm erfarenhet och mängder av kunnande är det inte alltid säkert att du har det dokumenterat. För att kunna hävda dig på arbetsmarknaden är det dock nödvändigt att kunna styrka sin kompetens. Därför har vi tagit hjälp av yrkeslärare som kan kontrollera och validera kunskapen, säger Alexander Decerein.

Hotellpersonalen har också fått möjlighet till vidareutveckling inom olika områden relaterade till besöksnäringen. I början av 2021 är det Lisebergs tjänstemäns tur att få höja sin kompetens genom en utbildning i Office 365.

Förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning har i uppdrag att förebygga arbetslöshet och minska dess verkningar i staden. I nuläget betyder det att förvaltningen, tillsammans med olika arbetsplatser, jobbar på att skapa en rad skräddarsydda insatser inom pandemidrabbade branscher som industri, besöksnäring och handel. Totalt har 2700 personer fått det stödet under 2020.