Nobelpristagaren Doris Lessing är första namn i Stadsbibliotekets nya seminarieserie där litteraturforskare delar med sig av kunskaper och läsupplevelser. Fyra tisdagar i vår blir det "Samtal om…" på Stadsbiblioteket.

Ingrid Holmquist, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, blir den som leder samtalet om Doris Lessing tisdag 29 januari.

Ingrid Holmquist skrev 1980 en avhandling om Doris Lessings självbiografiska romanserie om Martha Quest och har sedan fortsatt att följa hennes författarskap. Ingrid Holmquist kommer bland annat att tala om Doris Lessings betydelse som den kvinnliga erfarenhetens författare, hur Lessing lästes på 1970-talet och hennes betydelse idag.

Kvinnors svartsynta dikter

Tisdag 19 februari kommer Lisbeth Larsson att tala om Strip-litt, den 11 mars tar Eva Lilja upp ämnet kvinnors svartsynta dikter och serien avslutas 15 april med att Gunilla Domellöf tar sig an Karin Boyes romaner.

Samtalen äger rum kl 18 i Poesihörnan på Stadsbiblioteket och det är fri entré.