Yttrandefrihet på agendan. Hösten 2021 utsågs Göteborg till City of Literature av FN-organet UNESCO. Samtidigt fick Vilnius samma utmärkelse och ett knappt år senare damp det ner en inbjudan i Göteborg. Hallå där Joakim Albrektson, koordinator för Litteraturstaden och utvecklingsledare på kulturförvaltningen och nyss hemkommen från Vilinus.

Hur var den svenska delegationens besök i den litauiska litteraturstaden?

– Det var väldigt intressant att träffas och prata om våra gemensamma erfarenheter av den första tiden som litteraturstad och vad vi kan göra framöver. Vi hittade många samarbetsytor, framför allt inom arbetet med yttrandefrihet som är en av litteraturstadens sex fokusområden.

Vad menas med fokusområden?

Manifestation på Katedraltorget i Vilnius på årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina. Foto: Joakim Albrektson

– I ansökan om att bli litteraturstad skulle vi redovisa hur staden satsar på litteratur, läsning och skrivande. Vi gjorde en omfattande kartläggning av hela Västsverige ringade in sex områden med viktiga satsningar där det även finns kunskap och vilja att utveckla litteraturstaden. Det var redovisningen av dem som bidrog till att vi fick utmärkelsen.

Vilka var med i Vilnius och var höjdpunkterna?

– Förutom staden bestod delegationen av representanter från Litteraturhuset, Bokmässan, Bokdagar i Dalsland och Judiska salongen. Vi hade ett späckat program med allt från besök på Vilnius Bokmässa och Litteraturhus till besök på ambassaden och med Nordiska ministerrådet.

– Men starkast intryck gjorde samtalen med representanter från Lviv, som blev litteraturstad 2015, och en paneldiskussion vi deltog i på Bokmässan. Samtalen om yttrandefrihet blev så klart väldigt speciella när man pratar med någon från ett krigshärjat land. Det blev också en påminnelse om hur sköra våra mänskliga rättigheter är.

Hur fortsätter arbetet med litteraturstaden?

– Utnämningen är på obestämd tid och det ger oss möjlighet att göra ett gediget arbete när vi nu lägger grunden för litteraturstaden. Vi är sex huvudaktörer som bedriver det arbetet tillsammans. Förutom Göteborgs Stad är det Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och inte minst spelar det fria kulturlivet en viktig roll, genom Litteraturhuset, Författarcentrum Väst och Bokmässan.

Hur kommer göteborgarna märka av framöver att de bor i en litteraturstad?

– Genom olika arrangemang. Närmast blir det ett öppet möte den 28 mars på Världskulturmuseet. Programmet är inte helt spikat ännu men det blir ett smörgåsbord med våra olika arbetsområden. Och den 23 april firar vi Värdsbokdagen. Jag föreslår att man håller sig uppdaterad om allt som händer via vår hemsida.