Populär satsning sen 25 år. Under en vecka varje år vallfärdar författare till Göteborg. Nej, det handlar inte om bokmässan. Den 9 april inleds litteraturveckan när ett femtiotal författare åker runt i skolor och träffar tusentals elever.

Sedan 1990-talet får elever i Göteborg besök av författare under litteraturveckan. Satsningens syfte är att främja barn och ungas läsande. Men den har också andra positiva effekter.

‒ Alla barn tar till sig mötet på olika sätt. För en del blir det nästan ett idolmöte, andra inspireras till att skriva själva och ibland är det helt enkelt ett värdefullt möte med en vuxen, säger Bodil Alvarsdotter som är barnbibliotekskonsulent på Stadsbiblioteket

Varje skola väljer själv om de vill ha besök och kan komma med önskemål om författare. Innan besöket brukar pedagogen och författaren prata ihop sig kring lektionens upplägg.

‒ Om eleverna för tillfället arbetar med till exempel ett tema som flykt kan det passa fint med ett besök av en författare som skriver om det ämnet. Författarbesöket brukar vara ett bra tillfälle att fånga upp olika värderingsfrågor.

Författardrömmar väcks
Innan besöket får eleverna låna en bok från Skolbibliotekscentralen som är skriven av författaren. Bodil Alvarsson menar att läsupplevelsen får en tyngd genom mötet med författaren och lockar till mer läsning.

‒ Att träffa människan bakom ett litterärt verk och se att författare kan vara vem som helst med helt olika vägar till sitt yrke, inspirerar också många barn att skriva själva.

Författarna själva brukar uppskatta mötet med eleverna och lärarna. Varje år bor de på samma hotell och många har varit med sedan starten.

‒ Skrivandet är ju ett ganska ensamt jobb. Många säger att det är under bokmässan och litteraturveckan som de får chans till att träffa kollegor och möta sina läsare.

Litteraturveckan är ett samarbetsprojekt mellan stadens barnbibliotekskonsulent, skolbibliotekskonsulent, barn- och skolbibliotekarier och lärare ute i stadsdelarna. Besöken finansieras till hälften av skolorna själva och den andra hälften är subventioneras av Västra Götalandsregionen.

I år infaller litteraturveckan mellan den 9 och 13 april.