Artscape-målningarna ljussätts permanent. På Väderilsgatan strålar ljuset upp mot konstnären Yash verklighetstrogna porträtt av ett barn med keps och yvigt hår där en fågel vilar sig. Det är ett av de stora konstverk i Göteborg som nu får en permanent ljussättning.

Samverkansprojektet Artscape, där Yash målning var ett av 22 konstverk av 19 olika konstnärer, kom till under kulturåret 2016 inför Göteborgs 400-årsjubileum. Konstverken finns i stadens samtliga stadsdelar, och nu har alltså ett antal av dessa fått en permanent ljussättning.

– En del av konstverken var ljussatta temporärt under 2016 och det blev så fint att vi ville göra ljussättningen permanent. Och nu är vi där, berättar Cecilia Olofsson på Göteborg & Co.
Förutom att sätta ljus på konsten bidrar ljussättningen också till stadsmiljön. Med ljus kommer såväl trygghet som tillgänglighet.

Fler tillkommer
– Det är fantastiskt vad belysning kan göra för tryggheten på en plats. Jag tycker också att det känns bra att vi hittar ett sätt att arbeta tillsammans med fastighetsägare för att göra något för göteborgarna, säger Cecilia Olofsson.

Det är inte alla konstverk som har blivit ljussatta, men fler kommer det att bli allt eftersom.

– Vi har valt att fokusera på de verk som finns på platser där det rör sig mycket folk och många kan ta del av dem. Ljuset sätter ju även en annan prägel på konstverket.

Här finns en karta över var konstverken finns.