Ska motverka social oro och förebygga våld i nära relationer Det blir många aktiviteter för barn, unga och familjer i Göteborg i sommar. Fritidsaktiviteter utomhus, idrott, öppen verksamhet, läger, utflykter och kulturaktiviteter är några exempel. Aktiviteterna ordnar föreningar och organisationer med hjälp av pengar från Göteborgs Stad.

Ritva Gonzalez, verksamhetschef vid social resursförvaltning och Tobias Gröndahl, avdelningschef för föreningsstöd vid idrotts- och föreningsförvaltningen. Foto: Anders Magnusson

Under ett par veckor i maj kunde föreningar och organisationer söka pengar hos idrotts- och föreningsförvaltningen och social resursförvaltning för att ordna aktiviteter under sommaren.

Syftet med aktiviteterna är att motverka social oro och förebygga våld i nära relationer. Då fanns 5,5 miljoner att söka. Efter det lade kommunstyrelsen till ytterligare tio miljoner kronor.

– Så nu finns det 15,5 miljoner kronor i potten. Totalt kom det in 106 ansökningar på sammanlagt 12,1 miljoner kronor, men det är inte säkert att alla aktiviteter kommer att bli beviljade, säger Ritva Gonzalez, verksamhetschef vid social resursförvaltning.

Aktiviteter för alla

De flesta ansökningarna handlar om fritidsaktiviteter utomhus, olika idrottsaktiviteter, öppen verksamhet, läger, utflykter och kulturaktiviteter.

– Många är öppna för alla och några är för mer specifika grupper, det kan vara till redan våldsutsatta och särskilt riktade insatser till nyblivna föräldrar eller ensamstående mammor. Vissa kvinnojourer har ansökt om stöd för utökad verksamhet för information och för att ha stödtelefonen öppen så mycket som möjligt, det tycker jag är jätteviktigt, säger Ritva Gonzalez.

Mycket i Angered och Östra Göteborg

Många av aktiviteterna kommer att vara kring Angered och Östra Göteborg. Där finns ett aktivt civilsamhälle med många föreningar och organisationer. Färre verksamheter är aktiva på Västra Hisingen och det märks i högen av ansökningar.

– Vi tycker att vi har för få ansökningar från Västra Hisingen, framför allt Biskopsgården som är en socioekonomiskt utsatt stadsdel, därför öppnade vi för att verksamheter där fick en förlängd period för att ansöka om bidrag säger Tobias Gröndahl, avdelningschef för föreningsstöd vid idrotts- och föreningsförvaltningen.

Väldigt relevanta ansökningar

Arbete pågår med att ta beslut om vilka aktiviteter som får pengar. Ritva Gonzalez och Tobias Gröndahl tycker att det är väldigt relevanta ansökningar som kommit in.

– Det påvisar än en gång civilsamhällets kapacitet kring att ställa om snabbt, växla upp och ha möjlighet att bedriva verksamhet som vänder sig till en sådan bred målgrupp som möjligt och att det blir aktiviteter i hela staden, säger Ritva Gonzalez.

– Ja, det är verkligen kul att det blir så många aktiviteter. Något jag också tycker är fint är att det kommit in aktiviteter för äldre ungdomar, det är bra utifrån social oro, säger Tobias Gröndahl.

Föreningar kan söka kompensation

Satsningen har som sagt fått tio miljoner kronor extra från kommunstyrelsen och det gör det möjligt att ha aktiviteter även under höstlovet.  Föreningar, som är godkända för bidrag på Idrotts- och föreningsförvaltningen, kommer också att kunna ta del av de tio extra miljonerna.

– De har möjlighet att söka kompensation om de blivit drabbade av covid-19-pandemin och fått förlorade intäkter. Vi har fått in ansökningar på ungefär 25 miljoner kronor och vi har tre miljoner att fördela, säger Tobias Gröndahl.