Fylls på efter hand. Covid-19-pandemin har förändrat det aktuella utbudet när det gäller stadens evenemang och aktiviteter en hel del. Men det finns fortfarande många trevliga punkter i Göteborgs Stads kalendarium. Under nyckelordet ”vihållerdistansen” samlas till exempel alla aktiviteter där extra hänsyn tagits till corona-situationen.

I Göteborgs Stads kalendarium kan alla stadens verksamheter lägga in aktiviteter och evenemang som är till för allmänheten. Covid-19 har medfört att många planerade händelser har ställts in.

– Det är mycket som är rödmarkerat i kalendariet. Därför har vi valt att använda olika taggar för att lyfta fram de aktiviteter som fortfarande genomförs, säger Mikaela Wingqvist, webbstrategiska verksamheten, Göteborgs Stad.

Skriver du in ”inteinställt” i kalendariets sökruta filtreras alla aktiviteter som ska äga rum fram. Ett annat nyckelord är ”upplevhemma”

– Aktiviteter taggade med nyckelordet upplevhemma är sådana som du kan genomföra hemma eller hemmavid. Det kan till exempel röra sig om fotoutmaningar, livesändningar och träning på utegym, säger Mikaela Wingqvist.

Enkelt hålla distansen

Nyckelordet som samlar alla aktiviteter där distansen kan hållas är ”vihållerdistansen”. Aktiviteterna riktar sig främst till seniorer, en grupp som på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendation för personer över 70 år riskerar isolering och ensamhet.

– 12 mars stängde vi våra öppna träffpunkter, riktade till seniorer, för att förhindra smittspridning. För många är träffpunkterna en viktig plats för umgänge och aktivitet. Sedan i mars har därför en grupp med representanter från varje stadsdel jobbat med att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter för våra äldre, som kan ske under de nya omständigheterna, säger Linnea Haraldsson, kommunikatör i Örgryte Härlanda.

Det handlar om både gamla och nya aktiviteter. Vissa har varit möjliga att anpassa – till exempel sittgympa genom att anordna den utomhus eller med större avstånd mellan stolarna. Promenader i mindre grupper fungerar också bra att genomföra.

– Det finns många olika lokala initiativ. Vill man som senior medverka på aktiviteter kan man titta i kalendariet eller ta kontakt med sin lokala träffpunkt, det erbjuds allt från promenader till telefontider – alltså både digitala och fysiska aktiviteter, säger Linnea Haraldsson.

Uppskattad allsång

Ett mycket uppskattat initiativ är till exempel allsången på Åkershus träffpunkts facebook-sida där den som vill kan sjunga med hemma via facebook.

På Göteborgs Stads hemsidas speciella sida för covid-19 finns information som riktar sig till den som är 70 år eller äldre. Här finns bland annat kontaktuppgifter till lokala träffpunkter och direktlänk till aktiviteter märkta med vihållerdistansen.

Kalendariet kommer att fyllas på med fler aktiviteter för göteborgarna den närmaste tiden, berättar Mikaela Wingqvist.

– Håll koll på ”sommarlov” i kalendariet och få sköna tips på vad som finns att göra på lediga sommardagar.