Bidragen har strömmat in efter Stadsmuseets upprop till göteborgarna om minnen från Jubileumsutställningen. En reseberättelse på vers, foton, silhuettklippningar och pokaler finns bland de 500 föremål som göteborgarna bidragit med till utställningen om Jubileumsutställningen 1923 som öppnar på lördag den 8 november och pågår månaden ut.

Det var i samband med Kulturnatta som Göteborgs Stadsmuseum gick ut med uppropet om att få låna göteborgarnas minnessaker från Jubileumsutställningen 1923 för att fira 80-årsminnet med en egen utställning.

Sedan dess har museets telefoner gått varma och bidragen har strömmat in. Mer än 150 personer har lämnat in omkring 500 olika föremål.

Många människor har personligen kommit till museet för att berätta om sina minnen från Jubileumsutställningen. Flera berättar om hur de träffades på Liseberg som blev en populär mötesplats den sommaren och om linbanan som man kunde åka med det.

Många personliga minnen

– Vi har också fått in många personliga minnen från de som var barn och ungdomar då. Många minns till exempel krokodilen Smajlet som kom till Göteborg. Den bodde på Barnens paradis som låg vid Johannebergs landeri vid Näckrosdammen. Där kunde barnen gunga i en stor galosch och där fanns också ett lilleputtland befolkat av levande dvärgar, något som väckte blandade känslor redan då, berättar utställningens producent, antikvarie Lisa Öman.

Bland det inlämnade materialet finns allt från en vaktmästarbatong, säsongskort, foton, pokaler, silhuettklippningar och minnestallrikar till kristallskålen som var Gustav V:s gåva till stadsfullmäktiges ordförande Axel Carlander som ansvarade för Jubileumsutställningen.

Reseberättelse på vers

Där finns också en reseberättelse skriven på vers av fyra unga män som cyklade till upp till utställningen från Malmö.

Det mesta av det som lämnats in till museet kommer att visas på utställningen. Dessutom visas unika fotografier och journalfilmer och exempel på den uppmärksammade utställningsarkitekturen. Och den stora gästboken ”Minnenas Bok” där besökarna fick skriva sina namn finns också med.

Jubileumsutställningen, som firade Göteborgs 300 årsjubileum, satte många spår i stadsbilden. Götaplatsen, Liseberg och Slottsskogsvallen byggdes till exempel i samband med den.

För den som vill lära sig mer kommer det att finnas guidekartor och studiehandledningar. Museet har dessutom ett omfångsrikt jubileumsmaterial som man kan fördjupa sig i.