Det borde vara en självklarhet att ta hänsyn till andra religioners och kulturers helgdagar. Till exempel vid planering av politiska sammanträden och utbildningar. Det anser kommunfullmäktigeledamoten Helena Holmberg (fp). Hennes motion som är ute på remiss har stött på visst motstånd. Sverige har blivit ett mångkulturellt land. Innebär det också att vi bör ta hänsyn till andra religioners och kulturers helgdagar? Fullmäktigeledamoten Helena Holmberg (fp) anser det. – Det borde vara en självklarhet, säger hon.

Man kan föreställa sig problemen inom arbetsliv och skola om almanackan utökades med alla religioners helgdagar. Nu vill Helena Holmberg i första hand stoppa politiska sammanträden och utbildningar av förtroendevalda under exempelvis festligheterna i samband med ramadan, Yom Kippur och det iranska nyåret. – Jag har bott på många multikulturella platser. I London är det självklart att visa respekt för varandras kulturer och religioner. Det tycker jag att det borde vara i Sverige också, säger hon. – Inte skulle vi komma på tanken att lägga ett politiskt möte på julafton? Eller starta en utbildning på midsommarafton? Mångkulturell policy I somras lämnade Helena och hennes partikamrat Rosie Rothstein in motioner om att ta fram en mångkulturell policy för Göteborg respektive Västra Götalandsregionen. Helena Holmberg tycker också att Göteborgs Stad bör ställa krav vid upphandling av almanackor. Alla de viktigare helgerna för de större religionerna och folkgrupperna ska vara markerade i de kalendrar kommunen köper in, anser hon. Finns det inte risk för diskriminering om man ska välja ut vissa helgdagar, eller att det blir alldeles för många röda dagar? – Det tror jag inte. Självklart ska en sådan policy tillämpas med sunt förnuft och bara om det finns personer i gruppen som tillhör den aktuella religionen. Var går gränsen? Motionen har varit ute på remiss och behandlas troligen i kommunstyrelsen den 18 februari. Sven Gustafsson på SDN Frölunda är remissansvarig. – Jag ser stora svårigheter i att utarbeta en rättvis mångkulturell policy. Ska man räkna antalet människor som berörs av en viss högtid? Var dras i så fall gränsen? Och hur motiverar man att vissa högtider förtjänar att respekteras, andra inte, undrar han. SDN Frölunda föreslår istället att varje nämnd planerar sina sammanträdesdagar utifrån ledamöternas särskilda önskemål och vid behov använder sig av det redan etablerade ersättarsystemet (kan man inte komma har man rätt att skicka en ersättare). ”Ny almanacka behövs” Holmberg och Rothstein lade först sitt förslag i Folkpartiet, där det antogs direkt. – Vi hade bara ett problem och det var att hitta en mångkulturell almanacka som vi kunde gå efter, säger Helena Holmberg. Går hennes motion igenom lär en sådan almanacka behövas för att hålla reda på alla högtider. Ser man bara till nyårsfirandet, infaller det muslimska nyåret i februari, det sikhiska i mars, hinduiska i april och den judiska nyårsfesten i september. Johan Twedberg Fotnot: Mångkulturellt Centrum i Botkyrka ger ut en mångkulturell almanacka på Internet. Se länken nedan.