Manliga hjältar som står upp mot hederskulturen – det är ett av inslagen när Blå Stället i Angered firar den internationella kvinnodagen 8 mars.

Sharaf Hjältar är namnet på en sammanslutning av unga män med invandrarbakgrund som vill bekämpa det patriarkala tänkandet (sharaf betyder heder på arabiska).

Föreningen startade på Fryshuset i Stockholm för några år sedan och nu får den en avläggare i Göteborg.

Kvinnors utsatthet årets tema

Den som vill veta mer om Sharaf Hjältar har chansen på torsdag kväll. Då presenterar några av grundarna föreningens verksamhet i samband med att Blå Stället, som en av få kulturinstitutioner i Göteborg i år, uppmärksammar kvinnodagen. Årets tema är kvinnors utsatthet.

Om detta ämne talar också Peter Lendefors från FN-föreningen i Göteborg och Bohuslän och på kvällens program finns också musik med grupperna Fariborz och Beautyfly samt en dansföreställning av Kulturskolan.

Föredrag om kvinnor och terrorism på Stadsteatern

Även Göteborgs Stadsteater anknyter till kvinnodagen, genom ett kvällsföredrag av forskaren Maria Stern på temat Kvinnor och terrorism. Föredraget hålls i anslutning till föreställningen av Produkten, pjäs som handlar just om vår syn på terrorismen.