Stor konsert med barn och ungdomar. 200 musiker från Hvitfeldtska gymnasiets musikklasser spelar Mozart i Hammarhallen den 6 april. På konserten, som är gratis, medverkar även barnen i El Sistema Hammarkullen. Kulturskolan Angered står bakom arrangemanget och tanken är att musiken ska bidra till att människor och kulturer möts.

Mozarts Requiem är ett verk för orkester, kör och solister. Den 6 april klockan 18.00 har alla som beger sig till Hammarhallen chans att uppleva den mäktiga musiken gratis.

Då ger elever på Hvitfeldtska gymnasiets Estetiska program -musik en konsert i samverkan med El Sistema Hammarkullen.

Konserten ingår i musikskolornas arbete för integration och en interkulturell dialog. Med musiken som verktyg vill man bidra till att människor möts och utvecklas tillsammans.