Ny mötesplats i Centrum. Stadsdelen Centrum får nästa år en gemensam mötesplats för unga och seniorer. Efter lång tids sökande har en plats äntligen hittats – Mariagården på Lilla Stampgatan. Nu är det upp till de framtida besökarna att bestämma hur platsen ska se ut och vilka aktiviteter som ska arrangeras.

Mötesplatsen öppnar någon gång under 2017. Men inom kort börjar arbetet med att utforma den, och det blir besökarnas önskemål som styr innehållet.

‒ Vi vill att ungdomarna ska ta ett eget ansvar för att utforma vad de vill ha. Det ska inte vi göra åt dem, för de vet bäst själva. De är experter på sitt liv, säger Erik Billander, enhetschef för fritid i Centrums stadsdelsförvaltning.

Unga har tidigare vid flera tillfällen fått tycka till om sin framtida mötesplats, genom bland annat workshops på Världskulturmuseet och ute på Centrums skolor.

Dialog om utbudet
Men nu går arbetet in i nästa skede, där ansvariga för mötesplatsen ska se över förutsättningarna i lokalen och ha en dialog med ungdomarna och seniorer om vilket utbud de efterfrågar.

‒ Det är upp till seniorerna att få bestämma vad för aktiviteter de ska ha, precis som på vår mötesplats i Landala. Nu ska vi ha fokusgrupper – där vi pratar med de äldre, de får lämna förslag och vara med i utformningen av verksamheten. Det finns möjlighet att påverka och för våra besökare på träffpunkt Stampen kan de prata med vår personal om hur en engagerar sig, säger Kristina Blidner, enhetschef på Mötesplats Kulturhus för seniorer.

Besökarna blir drivande
För att mötesplatsen ska bli besökarnas plats vill de ansvariga att seniorer och unga är drivande, att deras kreativitet styr innehållet. Det ska samtidigt vara en flexibel verksamhet som ändras efter besökarnas intressen och behov.

Seniorerna har idag en träffpunkt där de arrangerar aktiviteter, men har önskat en större lokal. Med den nya mötesplatsen får de fler lokaler som gör det möjligt för fler aktiviteter än tidigare. Eftersom seniorer ofta håller sina aktiviteter på dagtid, medan ungdomarna har sina efter skoltid, finns det vinster i att ha en gemensam plats för att på bästa sätt utnyttja lokalens kapacitet. Samtidigt finns det möjligheter att ha åldersöverskridande aktiviteter och möten.

‒ Vi har tidigare haft generationsmöten i olika former, men detta är ett ypperligt tillfälle att enklare få till dessa möten. Med en gemensam mötesplats skapar vi goda förutsättningar för att seniorer och unga ska träffas, säger Kristina Blidner.

Åldern spelar ingen roll
Hur unga och seniorer ska mötas och vilka aktiviteter som ska arrangeras är återigen något som besökarna får tycka till om.

‒ Vi får prata med de unga om hur de vill möte det äldre. Det är en fråga vi får bolla över till dem. Har vi ett intresse att samlas kring spelar ålder ingen roll, säger Erik Billander.