Den gula lilla 50-talskiosken Lyktan vid Gregorianska gatan visas för allmänheten på Kulturhusens dag på söndag. ”Vi vill väcka minnet av Lyktan och marknadsföra den för att hitta en ny användare”, säger byggnadsantikvarie Sanja Peter.

Ägaren bostadsbolaget ville riva Lyktan 1998 men kan nu tänka sig att renovera den om länsstyrelsen beviljar pengar till upprustningen.

Moment 22…
Och länsstyrelsen vill inte bevilja pengar om det inte är klart vad Lyktan ska användas till.

– Lyktan har hamnat i ett moment 22! Byggnaden är väldigt speciell och har ett kulturhistoriskt värde, säger Sanja Peter som är byggnadsantikvarie vid Stadsmuseet.

Sanja Peter skulle gärna se att Lyktan blir kulturminnes- märkt. Men i dag är väldigt få yngre byggnader byggnads- minnesförklarade, mest herrgårdar och stora statliga verk.

Stängda hus öppnas för allmänheten
På söndag den 12 september är det Kulturhusens dag i hela landet. Då öppnas miljöer och byggnader som inte är tillgängliga för allmänheten under resten av året.

Årets tema är byggnadsvård och Riksantikvarieämbetet vill visa upp varsamt vårdade hus i hela Sverige.

– Då passar Lyktan egentligen inte riktigt in men den här visningen ingår i ett projekt där vi fått pengar från länsstyrelsen för att hitta en ny användare. Det skulle lösa problemet med att restaurera den, säger Sanja Peter.

5766_2.jpg

Lyktan som den ser ut idag. Foto: Stadsmuseet

Fotnot:
Stadsmuseet kör två veteranbussturer från Ostindiska huset till Kortedala, en klockan 11.00 och en klockan 14.00.

Bussturerna är gratis men antalet platser är begränsat så föranmälan krävs. Det går bra att göra per telefon eller i receptionen på Stadsmuseet (se länken nedan)

Det går förstås också bra att ta sig direkt till Lyktan i Kortedala.