På sex olika språk. Cirkusskola, skaparverkstäder och experiment med vatten är några av aktiviteterna som ungdomar fritt kan ägna sig åt i Göteborg i sommar. Kulturförvaltningen öppnar sina hus och erbjuder språkstöd både på svenska och ytterligare fem språk, för att underlätta möten mellan ungdomar, oavsett hur länge de varit göteborgare.

– Oavsett vilken bakgrund man har så är det många ungdomar som upplever att de inte har något att göra under sommarlovet, så det är ju ett extra lämpligt tillfälle att försöka öka tillgängligheten och få fler att hitta vägar till kulturen i stan, säger Mie Svennberg, som är utvecklingsledare på kulturförvaltningen.

”Cirkusskolan blir nog populär”
53A0.jpg
Därför har kulturförvaltningen satt ihop ett digert program som täcker in alla de konstformer som huserar i alltifrån museer till Stora Teatern och Frilagret. Först ut är Stadsbiblioteket, vars specialvisningar drar igång redan 1 juni, och sedan följer aktiviteterna slag i slag fram till 20 augusti.

– En aktivitet som säkert blir populär är cirkusskolan, som arrangeras av Cirkus Cirkör i samarbete med Stora Teatern och Sjumilahallen, eller varför inte hiphop- och drakflygarverkstäderna i Stadsmuseet, säger Mie Svennberg.

Upprinnelsen till satsningen är bland annat förra höstens akuta flyktingsituation. Många nyanlända ungdomar har fortfarande inte hunnit skaffa sig så många kontakter, så sommaraktiviteterna är ett sätt att erbjuda roliga aktiviteter och skapa möten mellan unga i staden, över språkets barriärer.

Fyra ungdomar ger stöd på flera språk
– Vi har projektanställt fyra ungdomar som ska fungera som språkstöd på de olika aktiviteterna. Förutom på svenska och engelska kan man även prata på dari, somaliska, tigrinya och arabiska, säger Mie Svennberg, som hänvisar till institutionernas hemsidor för närmare information.

Kulturförvaltningens sommarlovssatsning genomförs med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Göteborg 2021.