I väntan på regeringsbeslut. Publikgränsen på max 50 personer blir kvar i Västra Götaland till på måndag 23 november. Det beslutade länsstyrelsen i Västra Götaland på torsdagen. Slutdatumet är satt i väntan på att regeringen i nästa vecka väntas besluta om max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 29 oktober att fortsätta på samma linje som tidigare med en maxgräns på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom Västra Götaland.

Förbudet gäller oavsett plats och sammanhang och oberoende av vilka smittskyddsåtgärder som vidtagits. Detta gäller också allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen. Förbudet har gällt till och med idag, torsdag 19 november.

Nytt beslut från tisdag 24 november

Dagens beslut innebär att förbudet förlängs över den kommande helgen, till och med måndag 23 november. Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens ytterligare begränsningar om max åtta personer, som kan komma att gälla från den 24 november.

– Det är en fortsatt allvarlig situation i länet, både vad gäller smittspridning och belastning på sjukvården. Nu behövs krafttag, var och en måste ta sitt ansvar om vi ska få bukt med smittspridningen. Därför är det inte läge för större arrangemang, säger landshövding Anders Danielsson.

Länsstyrelsen fattade sitt beslut efter samråd med smittskyddsläkaren inom Västra Götalandsregionen. Ett nytt beslut kommer att gälla från och med den 24 november.