Chattandet ökar, idrottandet minskar. Det framgår av Frivan, Göteborgs stads stora undersökning av barn och ungdomars fritidsvanor. Sammanlagt 81 procent av alla elever i årskurs 4-9 och på gymnasiet har svarat på enkäten.

För fjärde gången sedan 1996 har Göteborgs Stad gjort en stor fritidsvaneundersökning bland stadens barn och ungdomar. I november 2005 gick enkäten ut till drygt 51.000 grundskole- och gymnasieelever.

Av dem svarade nästan 42.000 på olika frågor som vad de gör på sin fritid, vad de helst vill göra, vilka fritidsanläggningar de brukar besöka och hur nöjda de är med sina liv.

Chattandet ökar med 70 procent

Den mest påtagliga skillnaden jämfört med Frivan 2002 är hur mycket tid ungdomar ägnar åt att chatta. Ökningen av de som chattar en till två gånger i veckan eller oftare är med 70 procent. Hela 27.354 ungdomar svarade att de chattar så ofta.

– Störst är ökningen bland de som chattar mer än tre gånger i veckan. Här har vi framtidens informationskanal nummer ett när det gäller att nå våra ungdomar, säger Eva Stockfelt på Göteborgs Stad Idrott- och förening.

Fotboll fortfarande störst

Samtidigt visar undersökningen att antalet idrottande barn och ungdomar har minskat. Fotboll är fortfarande den allra största sporten, även om den också generellt sett har minskat något. På damsidan fortsätter fotbollen dock att öka.

Andra idrotter som minskat i popularitet är friidrott, simning och handboll.

– Den generella minskningen av antalet idrottsutövare är störst bland pojkar. Men de barn och ungdomar som tränar gör det däremot oftare, säger Birgitta Flärdh, också hon på idrott- och föreningsförvaltningen.

Stora skillnader mellan stadsdelar

Även antalet barn och ungdomar som är medlem i någon förening är i dag procentuellt sett färre än tidigare. Ökar gör dock musik- och dansföreningar, medan politiska föreningar och föreningar för mänskliga rättigheter får färre medlemmar.

I de flesta frågor är det stora skillnader mellan Göteborgs olika stadsdelar. Inte minst vad gäller antalet föreningsaktiva.

– De fyra nordöstra stadsdelarna, Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen, går stadigt nedåt när det gäller att vara medlem i någon förening, säger Eva Stockfelt.