Site-specific dance. Dansleden – ett projekt inom Generationsmöten i centrum – gör comeback i vår. Under sex måndagar kommer en danspedagog ta med deltagarna till olika platser i Göteborg som kan inspirera till rörelse, uttryck och gemenskap.

I höstas fick göteborgare chansen att mötas genom dansformen site-specific dance. Vid tre tillfällen träffades ett 15-tal personer i olika åldrar, för att tillsammans med danspedagogen Elin Hermansson besöka olika platser i centrala Göteborg och tillsammans skapa rörelser med inspiration av platserna.

Foto: Charlotta Lord

– Det vi gjorde i höstas var en prova på-aktivitet. Vi ville undersöka förutsättningarna. Gensvaret var sådant att vi kände att vi ville utforska det här mer. Nu när vi kör sex tillfällen kommer vi att hinna utvärdera hälsoeffekterna, säger Drude Björningstad Quiñones, verksamhetsutvecklare Socialförvaltningen Centrum, stadsområde välfärd och fritid.

Många har anmält sig

Hur påverkar aktiviteten sinnen och välbefinnandet? Det är något Drude Björningstad Quiñones hoppas få bättre kunskap om, och tanken är att utvärderingen ska utmynna i en rapport.

– Vi tror att aktiviteten gynnar kropp och själ, och att man kan skapa nya relationer till nya platser. Vi tror att det bryter isolering och ger upphov till nya gemenskapsband, och att glädjen som uppstår i mötena stärker oss som individer. Här möts man i ett gemensamt intresse: dansen. Att låta människor mötas i gemensamma intressen oavsett ålder är Generationsmöten i centrums övergripande mål och ett sätt att främja åldersintegration i samhället.

Många anmälningar har redan trillat in, och det ser ut att bli en grupp blandat med barn och vuxna och olika nationaliteter.

– Det tyder på att det kommer att uppstå generationsmöten och möten mellan personer från olika delar av staden. Det är spännande att så många redan har hittat aktiviteten trots att vi knappt hunnit gå ut med informationen, säger Drude Björningstad Quiñones

Levande musik

Men än finns det platser kvar. Vill du delta vid de sex måndagarna mellan klockan 17.30–19 anmäler du dig via mejl till generationsmoten@socialcentrum.goteborg.se. Danspedagogen Elin Hermansson tar kontakt med alla deltagare och berättar mer om upplägget.

– Det som blir nytt jämfört med i höstas är att vi tänker oss levande musik vid två av tillfällena. Vi planerar för att en cellist kommer att spela i det gröna. Det blir en speciell upplevelse.

Första tillfället av Dansleden äger rum 25 april. Det är gratis att delta.