Byggstart i slutet av mars. En ny lekplats i tre delar, men också tydligare entréer och nya sitt- och mötesplatser. Det blir resultatet av den ombyggnad i Vasaparken som startar andra halvan av mars. Resultatet kommer att så klart i början på juni.

Den nya lekplatsen i Vasaparken ska inbjuda till lek för barn i alla åldrar och kommer att finnas på tre ställen i parken.

– Det blir klätterlek, gungor, lekkarusell och lysande färgglada lekskulpturer av glasfiber, säger Malin Fornstedt, markingenjör på park- och naturförvaltningen.

Lunchplatser vid Aschebergsgatan
För att göra leken tillgänglig för fler kommer underlaget att bestå av konstgräs, och när lekparken står klar kommer även de flesta gångvägarna i parken att asfalteras.

Men det är inte bara barnen får nya platser i Vasaparken. Vår och sommar är det en populär mötesplats för att äta medhavd lunch eller fika. Därför bygger park- och naturförvaltningen så kallade lunchplatser i den del av parken som vetter mot Aschebergsgatan.

– Det blir sociala mötesplatser med grupper av soffor och bord, säger Malin Fornstedt.

– Men här blir också ny markbeläggning, bokhäckar och bättre belysning.