Göteborgs skolelever gjorde färre biobesök och såg färre scenkonstföreställningar 2010 än föregående år. Däremot har museilektionerna ökat i antal.

När kommunfullmäktige i budgeten för 2010 valde att ta bort sitt tidigare prioriterade mål: ”alla elever ska gå på minst en museilektion, en scenkonstföreställning och en skolbioföreställning per år”, fick det konsekvenser.

Kulturförvaltningens statistik för 2010 visar på en kraftig nedgång både vad gäller besök på skolbio och scenkonstföreställningar. Samtidigt har museilektionerna blivit fler – antagligen till följd av att de än så länge är gratis.

Tre stadsdelar har helt tagit bort tidigare avsatta medel för kulturbesök.

Skolbio:
Fem av 23 stadsdelar har ökat sitt deltagande. Övriga 18 redovisar färre biobesök än under 2009. Skoleleverna från Bergsjön och Södra skärgården har varit flitigast biobesökare. Gunnared och Centrum ligger sist i statistiken.

Scenkonst:
Sex av 23 stadsdelar har ökat sitt deltagande, medan 17 stadsdelar dragit ner.
Frölunda/Högsbo, Härlanda och Älvsborg ligger i topp trots att de alla minskat i jämförelse med 2009. Gunnareds elever har precis som 2009 gjort minst antal scenkonstbesök av alla.

Museilektioner:
17 av 23 stadsdelar har under 2010 ökat sitt deltagande vid de fria museilektionerna. Bara sex har trappat ner. I topp ligger Södra Skärgården, Majorna och Centrum som alla ökat i jämförelse med föregående år. Lärjedalen, Biskopsgården och Gunnared ligger sist i statistiken.