Till tonerna av det judiska instrumentet shofar, ett vädurshorn vars ljud enligt traditionen ska väcka människorna till eftertanke, invigs på söndag konstverket "Mörker, väx morgondag" på Bastionsplatsen. Ett konstverk till minne av förintelsens alla offer.

På Bastionsplatsen, alldeles i närheten av synagogan och med utsikt över vallgraven, in i den lummiga Trädgårdsföreningen, kommer det fyra meter breda och fyra meter höga minnesmärket ”Mörker, väx morgondag” att resa sig.

En plats vald med omsorg

– Det är en väldigt lugn och vacker plats, samtidigt som det ligger mitt i staden och nära den judiska församlingen, som tar emot runt 5.000 skolbarn varje år och informerar dem om Förintelsen, säger Cecilia Borgström-Fälth på kulturförvaltningen.

Lyser dag och natt

Konstnären Kent Karlssons verk, som kommer att vara belyst dygnet runt, består av en järnvägsräls i en halvcirkel, avgjutningar av barnskor på en järnvägssyll samt en fyra meter hög, vriden bronspelare med en knopp av grönt glas högst upp.

I Kent Karlssons skissförslag gjorde han följande reflektioner kring verket:

”Med förintelsen som utgångspunkt tror jag mig se en möjlighet, att blanda realism och stiliserad form som tecken för liv, nytt liv och fortsatt liv. Skor och räls står för det realistiska och bronspelaren får stå för det levande. Jag har gjutit av insidan av begagnade skor för att synliggöra formen på rummet inne i skon. Det rum som formats genom att kroppens tyngd pressas ut mot höljet som omsluter foten och möjliggör ett personligt avtryck. Rälsen är ett exempel på objekt som är avsett att vara till människans hjälp och fördel men som kan fylla motsatt uppgift.”

Avtäckningen, med musik och tal, äger rum söndagen den 30 augusti klockan 15.00 på Bastionsplatsen.