Det är ett personligt ansvar att hålla avstånd till andra. Högsommar, hemester och fint väder innebär högtryck på Göteborgs 24 kommunala badplatser. Det innebär också en ökad risk för trängsel, vilket i sin tur kan öka risken för spridning av covid-19.

En del undrar om inte kommunen kan göra mer för att begränsa eventuell trängsel. Det finns dock inget lagutrymme för kommunen att skingra badsugna besökare.

– Kommunen har ingen laglig rätt att skingra eller mota bort besökare för att säkerställa att ansvariga myndigheters rekommendationer följs, utan det hänger samman med individuellt ansvar. För att säkerställa att alla känner till Folkhälsomyndighetens direktiv för att minska smittspridningen har vi satt upp skyltar och anslag vid badplatserna, säger park- och naturförvaltningens kommunikationsstrateg Cinna Axelsson.

Viktigt att hålla avstånd

Det höjs också röster om att begränsa antal besökare på badplatserna. Utmaningen blir då att badplatserna är stora till ytan och har flera olika ingångar.

– Att undvika trängsel är slutligen individens ansvar, även när man är utomhus på en badplats och solen skiner. Är det fullt vid stranden precis där du är, kanske du kan hitta en plats lite längre bort. Är det trångt på bryggorna kan vissa av oss kanske gå i vattnet från klippor. Om du tycker att det känns osäkert att vistas på badplatsen eller i parken på grund av trängsel bör du ta dig därifrån, fortsätter Cinna Axelsson.

Ändras rekommendationerna från ansvariga myndigheter kommer självklart även park- och naturförvaltningen att se över sina insatser och kommunikationen vid badplatserna.

Andra åtgärder för att minska smittspridning är handhygienlösningar på badplatser som saknar rinnande vatten men trots det har toaletter.

Utökad städning av badplatser

För att göra badplatserna mer trivsamma inför säsongen har park- och naturförvaltningen gjort en satsning på att förbättra miljön. Vissa badplatser har tidigare dragits med nedskräpning. I år har staden dels utökat med fler som arbetar med städning av badplatserna, dels ersatt papperskorgar (som tenderat att bli överfulla) med containers. Totalt har 200 extra feriearbetande ungdomar satts in för att städa och hålla rent på badplatserna och andra populära utemiljöer i Göteborg. Arbetet pågår fram till 23 augusti och de flesta badplatserna städas varje dag.