”Kunde inte stå kvar i Slottsskogen”. Den stora bronsskulpturen av Henry Moore som länge fanns i Slottsskogen har nu flyttat in i konstmuseets entré. Oro för metalltjuvar är en orsak till flytten.

Skulpturen – ”Vilande figur” – var en välkänd syn för besökare i Slottsskogen och när den försvann från sin plats 2012 var det många som undrade vart den tog vägen.

”Fick inte vara ifred för klotter och skadegörelse”
– Den kunde tyvärr inte stå kvar i Slottsskogen, säger Isabella Nilsson, museichef vid Göteborgs konstmuseum.

– Skulpturen fick inte vara ifred för klotter och annan skadegörelse och det fanns en uppenbar risk för att metalltjuvar skulle se den som ett möjligt byte.

Från och med torsdagen, 9 december, finns skulpturen i museets entréhall. Den har fått en omfattande renovering och en ny sockel, annars är den sig lik.

Ska ingå i museets samling
– Det är nog många som under årens lopp stämt träff vid Mooreskulpturen i Slottsskogen och det vore fantastiskt om den funktionen kunde följa med skulpturen hit, säger Isabella Nilsson.

Skulpturen ägs av Göteborgs Stad och den kommer nu att ingå i museets samling, där det redan finns en mindre skulptur av Henry Moore.

Henry Moore, 1898 – 1986, räknas som en av Storbritanniens främsta skulptörer i modern tid. Han hade stor betydelse för den modernistiska skulpturens introduktion i England.