Medborgarbudgetförslag i Östra Göteborg. Juryn har röstat och tre vinnare valts ut. Under 2019 kommer Östra Göteborg att satsa 400 000 kronor på att genomföra tre aktiviteter som medborgarna själva har valt. "Att jobba med medborgarförslag är ett bra sätt att få invånarna att känna sig delaktiga tror vi", säger Yvonne Lind som samordnat arbetet med en medborgarbudget i Östra Göteborg.

Läs också: Sonjas förslag om global picknick en av vinnarna

62 förslag har kommit in till stadsdelen och de tre förslag som kommer att bli verklighet är Öppen förening, Global och urban picknick samt Skogspromenader.

Exakt hur projekten ska genomföras är inte klart, men man kommer nu att sätta samman arbetsgrupper med tjänstepersoner från stadsdelen samt intresserade invånare, som tillsammans ska genomföra de olika aktiviteterna.

– Under processen har jag träffat så många engagerade och härliga personer. Det känns verkligen att det finns en kraft och energi i vår stadsdel, säger Yvonne Lind.

Fram till september 2018 hade invånarna möjlighet att lämna in förslag och av de 62 som lämnades in valde man inom stadsdelen ut de åtta förslag som kändes mest genomförbara och var i linje med temat Möte mellan människor. En jury av boende fick sen fälla det slutgiltiga avgörandet.

Tema: Möte med människor
Efter en omröstning den 8 december utsåg juryn förslagen ”Öppen förening”, ”Gobal och urban picknick” samt ”Skogspromenader” till vinnare. De går alla under temat Möte mellan människor, men närmar sig mötet på tre olika sätt.

För ”Öppen förening” är tanken att alla föreningar inom stadsdelen öppnar sina dörrar och att man under en rundvandring får möjlighet att möta de olika kulturer och verksamheter som är aktiva. Den globala och urbana picknicken har istället fokus på mat. Mat är något som förenar över gränserna och genom att arrangera någon form av picknick/matmarknad är tanken att skapa möjligheter att bokstavligen smaka på olika kulturer.

Den tredje vinnaren har fokus på natur och friluftsliv och handlar om att man tillsammans – vid flera tillfällen under året – ska arrangera skogspromenader. Att röra på sig kan förutom hälsovinsterna för den enskilde också öka tryggheten och skapa möjligheter att hitta nya vänner.

– Om man är intresserad av att vara med i genomförandet går det bra att höra av sig till oss. Det ska bli riktigt spännande att fortsätta följa hur dessa aktiviteter växer fram, säger Yvonne Lind.