Forskare berättar på heldag. Tisdag 29 november är det slutredovisning på ett tre år långt forsknings- och verksamhetsarbete om kulturmöten över åldersgränser. ”Kulturen har en fantastisk förmåga att samla människor i alla åldrar. Det har vi sett i arbetet – och det är hoppfullt”, säger forskaren Ylva Mühlenbock.

Satsningen ”Kulturmöten utan gränser” har pågått i tre år. Arbetet redovisas på Draken på tisdag 29 november. Både allmänheten i alla åldrar, politiker, föreningslivet och anställda inom offentlig sektor är välkomna att hämta inspiration och kunskap.

Förbisedd integrationsfråga
Betydelsen av att mötas utifrån ett gemensamt kulturintresse – oavsett ålder – har blivit tydligt både av forskningen och verksamheten i projektet. Och för närvarande finns det för få mötesplatser i staden där medborgare i alla åldrar möts, anser Ylva Mühlenbock, som tillsammans med Borghild Håkansson, båda på kulturförvaltningens kulturstrategiska avdelning, har arbetat med projektet.

– Göteborgs Stads verksamhet är väldigt målgruppsanpassad efter ålder. Det är förskola, äldreboenden med mera. Det går att tänka lite vidare och blanda ibland. Det finns stöd i budgeten för 2017 för ett sådant arbete. Möten över åldrarna har hittills varit en förbisedd integrationsfråga. När unga och äldre inte möts uppkommer fördomar – som kommer på skam när man träffas, säger Ylva Mülenbock.

Tre perspektiv kommer att redovisas under dagen på Draken – forskningen, verksamheten och det konstnärliga. Förutom att medverkande forskare ska berätta om arbetet så berättar också personer som jobbar med generationsmöten i stadsdelarna. Det konstnärliga perspektivet redovisas genom en förhandsvisning av en 14 minuter lång film.

Två boksläpp
Det blir två boksläpp. En antologi om forskningsresultaten, och en bok om verksamheten där de flesta av artiklarna är skrivna av journalisten Ulf Benkel som har gjort nedslag i olika verksamheter.

– En artikel handlar till exempel om vikten av att mötas på samma villkor, en annan om att fördomar bara är begränsande, säger Ylva Mühlenbock.

Kulturmöten utan gränser har genomförts i samverkan mellan Göteborgs Stad och Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet och med stöd av Västra Götalandsregionen. Statens kulturråd har bidragit finansiellt och kulturförvaltningen har varit projektägare.