Grävling, jordgubbar och morötter. Göteborgs Stads första biologiskt nedbrytbara naturlek byggs bredvid Korpåsbacken i Renströmska parken i Kålltorp. “Lekskulpturerna kommer till slut förmultna och naturen tar över platsen igen – om vi inte väljer att förnya den förstås”, säger Johanna Axelsson, projektledare.

Naturleken anläggs av exploateringsförvaltningen i början av februari. Där kommer det att finnas lekskulpturer i trä. Det går att klättra, leka med eller gömma sig bakom dem. Det kommer också att finnas stora morötter och jordgubbar, eftersom platsen har en historia av jordbruk och odling, och skulpturer som till exempel föreställer en grävling och en lång mask. Fågelholkar kommer att sättas upp i träden för att bidra till den biologiska mångfalden.

Tänkt på hållbarhet

Hållbarhet har varit viktigt i skapandet av naturleken. Allt virke till naturleken kommer från Göteborgs närområde, lekskulpturerna är gjorda av motorsågskonstnärerna Kristian Gade Andersen och Madelene Svensson i en verkstad i Jonsered och fågelholkarna har barn på Kålltorpsskolan spikat ihop. Det finns också planer på att barn på en förskola i närheten ska få måla stenar som läggs ut som dekoration.

Skogsområdet bredvid Korpåsbacken kommer att vara avstängt under perioder dagtid när skulpturerna monteras. I april 2023 beräknas naturleken vara klar.

Lekskulpturerna ska minna om platsens historia av odling och jordbruk. Foto: Exploateringsförvaltningen