Dennis Franco och Retina Habtemariam är två av projektledarna i Movement. Foto: Thomas Helsing

Ungdomsledare från området bygger framtidstro. I åtta veckor får barn och ungdomar i Biskopsgården möjlighet till aktiviteter och social samvaro genom satsningen Movement. Hit kommer även olika samhällsaktörer och bidrar till aktiviteter, brobyggande och positiva förebilder.

Movement är ett samarbete mellan socialförvaltningen Hisingen, Västra Hisingen basket Bostadsbolaget, Poseidon, GöteborgsLokaler samt flera lokala föreningar i Biskopsgården. Aktiviteterna leds av ungdomar från området och syftar till att bidra till att fler barn och unga inkluderas i idrotts- och kulturlivet.

En av de ansvariga ledarna på plats är Dennis Franco, själv uppvuxen i Biskopsgården.

– Movement är en sommarlovssatsning där vi skapar olika aktiviteter för barn och ungdomar. Det kan vara lekar, fotboll- och basketturneringar, vattenkrig och mycket annat. Dessutom har vi ett samarbete med Street Games som är med här under hela perioden, berättar han när Vårt Göteborg kommer på besök.

Ledarna behöver vara flexibla

Det är vädret, och inte minst vad barnen själva vill göra, som till stor del avgör vilka  aktiviteterna för dagen blir.

– Vi försöker vara så flexibla som möjligt med tanke på vädret, men också när det är särskilda händelser i omgivningen, säger Dennis Franco och tar upp ett exempel:

– När det skett en skjutning i närheten såg vi en helikopter cirkulera och då ville alla springa dit och titta. Så vi ordnade med pizza och då blev alla kvar. Mat är det bästa för att locka dem att stanna, förklarar Dennis Franco med ett leende.

Det är också många föräldrar som söker sig dit. En del av dem deltar i aktiviteterna medan andra främst är där för att få hjälp och stöd.

– En del kan inte språket så bra eller hur samhället fungerar, så de kommer hit och får hjälp med olika saker, säger Dennis Franco.

Positiva förebilder

Ledarna blir positiva förebilder för barnen. Dennis Franco berättar att han själv är uppväxt i området och idag jobbar som journalist.

– För mig är det viktigt att komma tillbaka och visa vad jag gör. Att det finns andra vägar än kriminalitet, förklarar han.

Han får medhåll av Retina Habtemariam som gjort oss sällskap.

– Ibland kommer någon fram och säger “Jag vill också jobba med det du gör”. Man blir en viktig positiv förebild, berättar hon.

Behövs ännu mer i framtiden

Vi återvänder i samtalet till engagemanget bakom Movement och Dennis Franco förklarar engagerat att det inte går att luta sig tillbaka efter den här sommaren.

– Vi behöver mer. Mer av samarbete med organisationer. Mer samverkan och fler eldsjälar från området. Vi behöver känna att vi har staden med oss, att vi har de stora bolagen med oss. Och det behövs hela tiden, slår han fast.

Han berättar om en av poliserna som var på besök.

– Politiker pratar om fler poliser. Den här polisen sa: “Jag tycker inte att vi behöver fler poliser, vi behöver mer av det här. Aktiviteter och folk i området som engagerar sig”. Man måste satsa ännu mer om man verkligen är seriös med att förändra i ett område.

Naima Abdirahman som anslutit sent till samtalet instämmer.

– Man måste jobba förebyggande och ta in dem i aktiviteter i tidig ålder. Annars är det lätt att hamna snett, avslutar hon.

Movement pågår i Biskopsgården till och med den 12 augusti.

En deltagare övar hoppskott mellan basketmatcherna. Foto: Thomas Helsing