Digitala upplevelser under pandemin. Göteborgs konstmuseum, Stadsmuseet, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet Akvariet lockade rekordmånga besökare under pandemiåret 2020. Konst, design och kulturhistoria i digitala utställningar, visningar och berättelser lockade över sju miljoner besök och interaktioner i sociala medier.

Museernas digitala koncept Digiseum skapades förra våren för att vara en enkel väg in till den digitala verksamheten. Under det gångna året har över 40 filmade visningar och introduktioner till utställningar presenterats på museernas webbplatser, tillsammans med dagliga inlägg i sociala medier med pedagogiska nedslag och berättelser från samlingarna.

”Stort genomslag”

Och rekordmånga besökare har hittat in på webbplatserna och tagit del av inläggen på Instagram och Facebook. Summeringen av 2020 visar över sju miljoner visningar och interaktioner i sociala medier.

– Arbetet med att erbjuda ännu mer av museernas kunskap, upplevelser och tillgängliggjorda samlingar online har fått ett stort genomslag, säger Britta Söderqvist avdelningschef Göteborgs museer och konsthall.

Stadsmuseets och Sjöfartsmuseets har fotograferat och samlat in berättelser från platser och företeelser i Göteborg som förändrats under pandemin.  Stadsmuseet gjorde också en film som gav historiska perspektiv på tidigare pandemier i Göteborg, som nådde en miljonpublik.

Lekfulla program och inlägg på olika teman

– Att så många också interagerar på olika sätt med museerna på digitala plattformar visar också att vi är relevanta och att det finns ett sug efter konst- och kulturupplevelser, fortsätter Britta Söderqvist.

Varje vecka har museerna gjort inlägg i sociala medier utifrån olika teman som konstmuseets #veckansverk och Röhsskas #formfredag på Instagram. För de yngre besökare har det funnits enkla lekfulla program på webbplatserna, till exempel ”Nyfiken på konst” och ”Gissa föremålet”.

Den digitala verksamheten fortsätter nu under 2021 i väntan på att smittspridningen ska avta och museerna kan återuppta sin ordinarie verksamhet och öppna för besökare.