Göteborgs museer lockar allt fler besökare, tvärt emot trenden för hela landet under de senaste två åren. Bäst går det för Göteborgs konstmuseum som hade 101 817 besök under januari-september förra året men hela 165 460 under samma period i år.

– Konstmuseet byggdes om förra året, så ökningen beror också delvis på att vissa delar i museet inte var tillgängliga, kommenterar Isabella Nilsson, ny chef för Göteborgs konstmuseum.
Ombyggnad eller inte, 165 000 besök är ändå väldigt mycket. Så många har konstmuseet inte haft sedan 1992, då museet visade Carl Larsson (275 000) och 2006, då man hade den stora utställningen med Pablo Picasso (146 000).

Amatörer lockar

Fast i år är det raka motsatsen till berömda och utbildade konstnärer som har lockat så många – nämligen amatörism. Utställningen Annan konst, med amatörkonst från hela Västra Götaland, drog 29 765 personer, många av dem förstagångsbesökare.

– I Annan konst fanns ett brett och direkt tilltal som kändes välkomnande och gjorde besökarna nyfikna, säger Isabella Nilsson.

– Jag tror att den upplevdes som rolig och entusiasmerande också för att den var så mångfacetterad, med många skilda typer av verk och olika tekniker.

Just nu drar utställningarna om den folkkäre Ivar Arosenius och Katter. också mycket folk till konstmuseet. Men faktum är att samtliga fyra kommunala museer har ökat sina besökssiffror under årets första nio månader: Stadsmuseet från 112 131 förra året till 124 142 i år, Röhsska museet från 80 102 till 83 871 och Sjöfartsmuseet från 79 302 till 91 559.

Färre besöker museer i landet

Och den utvecklingen går alltså på tvärs mot resten av landet, i alla fall om man jämför med det senaste som finns på riksnivå, Kulturrådets statistik för museer och konsthallar 2008. Den statistiken presenterades nyligen och visade att antalet besök var närmare 18 miljoner. Under de senaste två åren har antalet besök minskat med nio procent och i genomsnitt hade museerna och konsthallarna 310 besök per dag under 2008.

Antalet besök på museer och konsthallar 2008 från skolor och förskolor var 1,4 miljoner. Under de senaste tre åren har barns och ungdomars besök minskat med 19 procent. Även där bryter Göteborgsmuseerna trenden, eftersom antalet besök från barn och unga ökar.

Totalt har kulturnämndens fyra museer haft 111 309 besök från förskolor/skolor i år, jämfört med 92 919 besök under samma period förra året. Det totala antalet besök vid de fyra museerna uppgick till 465 032 januari-september i år, jämfört med 373 352 förra året.

Göteborgs Konsthall redovisar en minskning, från 37 298 besök januari-september förra året till 27 884 i år.

Antalet besök på Stadsbiblioteket har ökat till 898 729 under januari-september i år, jämfört med 838 000 samma period förra året.