85 procent av alla skolbarn i Göteborg har under vårterminen gått på minst en museilektion och en majoritet även sett en musik-, dans- eller teaterföreställning. Det visar kulturförvaltningens senaste sammanställning av skolelevers deltagande i olika kulturarrangemang.

Flera stadsdelar har redan nått kommunfullmäktiges mål att alla elever ska gå på minst en museilektion, en musik-, dans- eller teaterföreställning och en skolbioföreställning per år.

Museilektioner mest populära

I Centrum, Linnéstaden, Högsbo, Askim och Frölunda har samtliga barn och ungdomar redan gått på minst en museilektion. Även i Bergsjön, Härlanda, Örgryte och Majorna ser det ljust ut då 90 procent av eleverna där gått på en museilektion.

Siffrorna för första halvåret avslöjar att det är två stadsdelar som ligger efter, nämligen Tuve-Säve och Älvsborg som båda behöver anstränga sig under hösten för att nå målet.

– Tuve-Säve har gått från 96 procent förra våren till 38 procent nu. Vi har inte haft någon kultursamordnare för skolan där under våren och det tror jag är en stor orsak, säger Maria Rudbo på kulturförvaltningen.

Kultursamordnaren är den som ser till att information om olika kulturarrangemang når lärarna.

Rikt utbud lockar

I Älvsborg, där 39 procent av eleverna hittills gått på en museilektion, har kultursamordnaren tidigare bokat åt lärarna. Nu får de boka själva och det kan enligt Maria Rudbo ha inneburit en omställning som gjort att stadsdelen halkat efter.

Att så många som 85 procent av barnen och ungdomarna från samtliga stadsdelar redan hunnit med minst en museilektion tror Maria Rudbo bland annat beror på att lektionerna är gratis och går att boka på nätet.

– Det har också betydelse att det finns ett rikt utbud i stadens alla museer och i stadens olika rum. Vi erbjuder allt från japansk dans i Botaniska trädgården till stadsvandringar och lektioner i gallerier.

Konserthuset stärker statistiken

Teaterbesöken är inte fullt lika vanliga men 64 procent av barnen har ändå varit iväg och sett någon form av scenkonst under våren, en ökning från förra året då siffran låg på 55 procent. I år räknas även besök på Göteborgs Konserthus in och det förklarar en del av ökningen enligt Maria Rudbo.

Skolbio är det som är minst vanligt men det är ändå 41 procent av alla elever som kommit iväg på en sådan föreställning i vår, jämfört med 32 procent förra året.