Musik i Väst ska koncentrera sitt arbete på att på olika sätt sprida musik till de boende i Västra Götaland. Det föreslås i en ny regional musikplan som presenterades för regionens kulturnämnd på tisdagen. Det finns också planer på att skapa ett centrum för svensk jazzmusik i Västra Götaland.

Det kan i framtiden bli en mer renodlad verksamhet för Musik i Väst. Det ska då helt och hållet handla om att föra ut musiken till alla de som bor i Västra Götaland, och inte till exempel att producera egen musik som sker idag.

”Kultur i Väst”

Musik i Väst föreslås också arbeta med hela kulturområdet, både musik, dans, konst, barn och ungdomskultur. Verksamheten skulle i så fall förvandas till en sorts ”Kultur i Väst”.

Musikplanen innehåller rad andra förslag till förändringar. Musik & Ungdom Väst ska inte bara ansvara för pop och rockmusik för ungdomar utan uppdraget skulle gälla all musik.

Nationellt jazzcentrum

Musikplanen föreslår också att det skapas ett centrum för svensk jazzmusik i Västra Götaland eftersom jazzmusiken har en stark ställning här. Ett nationell jazzcentrum skulle samla alla krafter inom jazzmusiken, driva utvecklingsarbete och skapa fler jobb inom jazzmusiken.