Bra bemannat inom staden. Det finns gott om aktiviteter för Göteborgs lediga ungdomar i sommar. Och gott om fältarbetare och poliser, trots semestertider. Totalt blir det "grönt ljus" för läget i alla stadsdelar.

– För ett normalläge är det en jättebra bemanning och det finns mycket att göra för sommarlediga ungdomar. Staden satsar mycket på läger och andra aktiviteter, säger Maria Lundgren Dellgran, utvecklingsledare på social resursförvaltning.

Till exempel har kulturhuset Kåken i Örgryte-Härlanda öppet hela sommaren, i Angered arrangeras Mitt 424-festivalen med Fotbollsnatta, Lundby ordnar seglingar och Västra Göteborg har sommarklubben Kastanjen, bland mycket annat.

Uppsökande verksamhet
Frivilligrörelsen bidrar också med aktiviteter i sommar. Stadsmissionen har uppsökande verksamhet i city och ordnar läger för ungdomar under vecka 29.

– Även fältassistenterna i city har ett läger som kombinerar nytta med nöje. Ungdomarna kommer ut på ett läger, där de också får feriejobb, säger Maria Lundgren Dellgran.

För fjärde året har nu social resursförvaltning, tillsammans med Göteborgs tio stadsdelar, kartlagt beredskapen inför sommaren. Stadsdelarna svarar själva om de anser sig ha tillräckligt med personal och verksamheter eller om de känner oro inför sommaren.

Grönt och blått

Kartläggningen utmynnar i signalfärger, där grönt betyder tillfredsställande, blått betyder oro och gult ligger mitt emellan.

– I år och förra året blev det grönt i alla stadsdelar, men tidigare år har det varit gult på vissa håll, säger Maria Lundgren Dellgran.

En stor stadsdel som Angered kan ha 6-7 uppsökande fältassistenter ute när alla är i tjänst. Några stadsdelar har inga alls, men bedömer att personalläget är tillfredsställande ändå.

– De löser det genom samarbete med grannstadsdelen eller genom att jobba uppsökande med annan personal, till exempel fritidsledare, säger Maria Lundgren Dellgran.

Metallica en risk
Just nu är Göteborg inne i sommarens första ”riskveckor”, nämligen skolavslutningarna. Arrangemang som Partille Cup, Gothia Cup, Way Out West, Kulturkalaset och Metallica på Ullevi kan också betyda ökad risk.

Socialtjänsten och polisen i Göteborg samverkar sedan länge, bland annat har genom socialsekreterare som åker med polispatruller på kvällar och helger, för att snabbt kunna koppla in socialtjänsten ifall en ung person tas om hand eller grips av polisen.

Varje torsdag hålls också ett telefonmöte där bland annat polis och socialtjänst stämmer av läget i staden, vad som hänt och vad som kan vara på gång vad gäller ungdomar och social oro.

Tungt för polisen
Av kartläggningen inför sommaren framgår att områdespolisen inte är fullt bemannad i alla stadsdelar. Polisens arbetsbelastning är stor, bland annat beroende på skjutningarna i staden, vilket påverkar till exempel Angered och Östra Göteborg. Polisen har dock gjort särskilda satsningar med andra resurser i de oroliga områdena.

Men på det stora hela ser beredskapen alltså god ut, för ett normalläge. Men om det blir krisläge?

– Alla stadsdelar har sina egna krisplaner för om det händer något stort. Och det har förstås också polisen, stadsledningskontoret och andra nätverk i staden, till exempel de frivilliga organisationerna, säger Maria Lundgren Dellgran.