I höst ska idrott- och föreningsförvaltningen samarbeta med näringslivet i sina ledarkurser på gymnasiet. Syftet är att ytterligare motivera elever att satsa på ideellt ledarskap under studietiden.

Unga, engagerade människor med erfarenhet och intresse av ledarskapsfrågor är attraktiva på arbetsmarknaden.

Samarbete med tio föreningar

– Näringslivet efterfrågar ansvarstagande, kreativitet och självständighet. Sådant som är svårt att utbilda sig till. Det handlar mer om attityder, värderingar och personlig utveckling, säger Lennart Hermansson på idrott- och föreningsförvaltningen.

Inför höststarten 2008 kan elever som börjar andra årskursen på gymnasiet välja en ledarkurs som individuellt val. Utbildningen sker i samarbete med tio föreningar, bland andra IFK, GAIS, ÖIS, friidrottsföreningar och friluftsfrämjandet. Föreningarna erbjuder praktik och ska tillsammans med Idrotts- och föreningsförvaltningen utveckla elevernas ledarskapsträning.

Förvaltningen har också inlett ett samarbete med näringslivet. Både Skanska och Volvo är intresserade av att medverka i ledarkursen.

Till nytta i framtida jobbkarriärer

– Vårt mål är att få ut fler unga ledare i föreningslivet. Men eleverna har också nytta av det i sina framtida jobbkarriärer. Allt måste ledas, säger Lennart Hermansson.

Att den upplevelsebaserade ledarkursen stämmer överens med näringslivets syn på ledarskap är ytterligare en anledning till det nya samarbetet.

– Föreläsningar passar inte alla. Den upplevelsebaserade pedagogiken tar hänsyn till olika inlärningssätt. Företagen brukar ofta säga att kunskapen inte är det viktigaste utan förmågan att utvecklas, säger Lennart Hermansson.