Elever i Majorna-Linné får mycket kultur. De flesta barn och unga i Göteborg var med på en minst en museilektion förra året. Många elever besökte också en teater- eller dansföreställning medan antalet skolbiobesök minskade. Det visar färsk statistik från kulturförvaltningen.

Så gott som alla barn och unga fick möjlighet att vara med på minst en museilektion förra året. Det var bara Västra Hisingen och Norra Hisingen som inte nådde upp till hundra procent. Flest museilektioner fick eleverna i Centrum och Majorna-Linné, där låg snittet på 2,5 respektive två museibesök per elev.

Många elever fick också besöka en teater- eller dansföreställning. Flitigast var eleverna på Norra Hisingen med mer än 1,5 besök i genomsnitt. Majorna-Linné placerar sig högt även här med 1,35 scenkonstbesök per barn.

Totalt genomfördes 4.434 museilektioner förra året medan antalet scenkonstbesök uppgick till 90.223.

25.257 elever inom förskola och skola deltog i kulturpedagogiska projekt med konstnärer.

Skolbion minskade kraftigt, från 30.412 besökande elever till 16.817. Minskningen kan delvis förklaras med att filmfestivalen som brukar hållas i Västra Hisingen inte arrangerades under 2013.