Göteborgs Stads firande av nationaldagen sjätte juni kommer att koncentreras till Liseberg med samling framför Stora scenen i väntan på flaggtåget. Stadskansliet manar till flaggning på alla kommunala flaggstänger.

Pelle Johannisson, marknadschef på Liseberg, tror på mycket folk:

– Vi har indikationer på att folk utifrån har bytt från pingsthelgen till den här helgen istället, säger han och pekar på att beläggningen ser ut att bli hög på deras egen camping i Kärralund. Fri entré under hela dagen är ett annat skäl till att det kan bli storpublik på Liseberg.

Flaggtåg får central roll

– Till vår finaldag på hösten, som också är gratis, brukar det komma 8.000-10.000 personer och får vi ett sådant genomslag på nationaldagen är vi naturligtvis jättenöjda, säger Pelle Johannisson.

Det formella firandet kommer att bli stilfullt och värdigt, och med en del ceremoniella inslag. En central roll spelar det flaggtåg som anländer till Lisebergs Stora scen klockan 15.00. Flaggtåget startar från Götaplatsen klockan 14.30.

På Stora scenen börjar evenemangen redan 14.15 med ett fullspäckat program som bland annat inbegriper manskören Hellmans drengar, ungdomsorkestern Göta Lejon, tal av olympiske guldmedaljören David Lega och flaggutdelning.

Uppmanar alla att flagga

I resten av stan hoppas man på stadskansliet att flaggorna ska vaja under helgdagen.

– Vi uppmanar alla att försöka genomföra flaggning, men det är ingen lag på det, säger Björn Alm, ansvarig för flaggningen på Göteborgs stadskansli.

För kommunens del kan det innebära att man får hyra in annan personal som sköter flaggningen.

– Man får försöka lösa det med att till exempel ta in en vaktmästare till en rimlig kostnad. Här på stadskansliet är det ett vaktbolag som sköter det, säger han.